The WANKCOIN Token Sale has concluded.

WANKCOIN LÀ GÌ?

 

Về cơ bản, WANKCOIN là đồng tiền điện tử dùng để mua các sản phẩm và dịch vụ dành cho người lớn trong hoàn cảnh mà các tùy chọn thanh toán khác không khả dụng hoặc bạn không muốn dùng. WANKCOIN giúp bạn không còn lo dữ liệu bị đánh cắp, bị rao bán danh tính hoặc trừ tiền trong thẻ tín dụng khi bạn chưa cho phép.

0.000.000.000+

Lý Do Thêm Yêu WANKCOIN

Đó là quy mô ước tính của ngành công nghiệp giải trí người lớn. Ngành này tạo ra nhiều tiền hơn so với Giải bóng chày Major League Baseball, Bóng đá NFL và Bóng rổ NBA tại Mỹ gộp lại. WANKCOIN được thiết kế và hoàn thiện để phục vụ ngành giải trí có lượng giao dịch rất cao này.

Chuẩn Bị Sẵn Sàng Đón Chào WANKCOIN

 

Thực hiện theo các bước sau đây để Mua / Tiêu dùng / Chuyển và Trao đổi WANKCOIN. Nếu bạn đã có ví tương thích với Token ERC20, hãy bỏ qua và chuyển tới bước mà bạn cần.

 
Tải về ví tương thích WANKCOIN
Đây là bước thiết lập đầu tiên. WANKCOIN của bạn được lưu an toàn trong một ví trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm và khuyên dùng hai ví tùy thuộc vào nền tảng bạn ưa dùng. Hãy kiểm tra thật kỹ trước khi sử dụng các ví Ethereum / ERC20 khác.

 

Ví ERC20 Dựa Trên Trình Duyệt

Đội ngũ của chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các ví lớn dựa trên ETH và khuyên dùng MyEtherWallet.com làm ví đa nền tảng để quản lý WANKCOIN.

Cài đặt Tiện ích MyEtherWallet trên Chrome

Ví Ethereum & ERC20 Wallet cho Android/iOS

Nếu bạn muốn giữ WANKCOIN cùng với các đồng tiền Ethereum/ERC20 khác trên thiết bị di động Android hoặc iOS, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Trust. Thiết lập rất đơn giản và số tiền của bạn sẽ được giữ an toàn.

Tải về ví Trust ngay

Thiết lập Ví ERC20 mới
We’ve tested each of these wallets and have provided you with step by step instructions in order to make sure you get setup correctly.

 

MyEtherWallet Setup Instructions

Follow the link below for full setup information.

MyEtherWallet

Trust Wallet Setup Instructions

Follow the link below for full setup information.

Trust

Cấu hình ví của bạn để chấp nhận WANKCOIN
Now that you have gone through the basic setup for your ERC20 compatible wallet, follow the instructions below to configure your specific wallet to accept and store WANKCOIN.

 

MyEtherWallet Configuration

Follow the link below for full setup information.

MyEtherWallet

Trust Wallet Configuration

Follow the link below for full setup information.

Trust

Tôi là dân chuyên nghiệp, hãy cho tôi biết thông tin cụ thể về WANKCOIN!
Hãy xem phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để hiểu rõ hơn về WANKCOIN.
7105

Vậy đó, bạn đã sẵn sàng để...

TIN TỨC WANKCOIN

 
WANKCOIN Team

ĐƯỢC HẬU THUẪN BỞI ĐỘI NGŨ KỲ CỰU, ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI

Đội ngũ của chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với nhau trong hơn 20 năm qua, đạt được những mục tiêu vĩ đại trong từng khía cạnh của ngành này. Chưa từng có một dự án nào đủ phức tạp để làm khó được chúng tôi và chúng tôi cũng tập trung toàn bộ tinh thần và trí tuệ đó cho WANKCOIN. Chưa từng có một dự án nào đủ phức tạp để làm khó được chúng tôi. Chúng tôi dành toàn bộ sự tập trung đó cho WANKCOIN. Khi sớm nhận ra tiềm năng thay đổi to lớn, chúng tôi đã cam kết đưa ngành này tiến vào một kỷ nguyên mới.

Sử Dụng WANKCOIN Vô Cùng Dễ Dàng

LỘ TRÌNH CỦA WANKCOIN

 
FEB 26, 2014

WANKCOIN launched as SHA256 coin

MAY 21, 2014

WANKCOIN accepted on adult sites for the first time

MAY 1, 2018

WANKCOIN converted to ERC20 token

MAY 7, 2018

WANKCOIN re-launched, token sale & swap opens

JUNE 5, 2018

WANKCOIN Telegram Group surpasses 75K users in 24 hours

JUNE 18, 2018

WANKCOIN Online Wallet launches

JUNE 19, 2018

Bonus VR Offer launches

JULY 4, 2018

WANKCOIN accepted on a Major tube site

JULY 16, 2018

Watch Porn. Get Paid!

AUG 1, 2018

WANKCOIN accepted on 3rd Foshan.io Virtual Reality site

SEPT 10, 2018

Foshan.io launches AgeProtect.io, blockchain age verification network

OCT 2, 2018

WANKCOIN partners with major Fantasy Sports site

NOV 6, 2018

WANKCOIN added to major crypto exchanges

DEC 3, 2018

Game changing Virtual Reality camera released

JAN 7, 2019

DigiBilling.com, WANKCOIN’s Payment Gateway launches

MAY 2019

Major Clip Store accepts WANKCOIN

JULY 2019

WankzWorld.com Beta Launch

NHỮNG ĐỐI TÁC ĐẦU TIÊN TRONG HỆ SINH THÁI CỦA CHÚNG TÔI

 

TÌM HIỂU THÊM VỀ WANKCOIN

 

Tìm hiểu về tiềm năng không giới hạn của công nghệ Blockchain và sự dễ dàng để có thể bắt đầu ngay hôm nay.

Tải về Ví khuyên dùng

Tương thích hầu hết các nền tảng. WANKCOIN của bạn sẽ an toàn và bảo mật.

Mua, Giữ, Trao đổi WANKCOIN

Mua và bán WANKCOIN trên một số sàn giao dịch sôi động.

Tiêu dùng WankCoin

Phần rất thú vị! Tiêu dùng WANKCOIN tại nhiều địa điểm trả phí. Rất dễ dàng.

Khái niệm về đồng tiền khá rõ ràng. Một số người vẫn trả tiền cho phim khiêu dâm và dù có nhiều thứ miễn phí trên Internet nhưng mọi người vẫn muốn trả tiền cho những thứ tốt nhất. Giống như khi ta đăng ký dịch vụ truyền hình trả tiền dù chỉ cần kết nối ăng-ten với TV là cũng xem được. WankCoin dựa trên Ethereum nên nó không bị ảnh hưởng bởi những đồng tiền xấu. Tuy tất cả các tiền điện tử đều có xu hướng biến động, nhưng ít nhất Ethereum vẫn là một đồng tiền đáng tin cậy trong số này. Từ đó, token WankCoin được mua và sử dụng ẩn danh tại hơn 100 trang web dành cho người lớn để thay thế thẻ tín dụng, bạn sẽ không còn phải nói cho mọi người (ngân hàng của bạn, công ty thẻ tín dụng, người yêu, mẹ của bạn) rằng bạn đang trả tiền mua phim khiêu dâm.”

Curtis Silver – Forbes

Receive BONUS TOKENS when you buy todayBUY WANKCOIN NOW

HỢP ĐỒNG THÔNG MINH WANKCOIN

pragma solidity ^0.4.21;

contract TokenRecipient {
	function receiveApproval(address _from, uint256 _value, address _token, bytes _extraData) public;
}

contract ERC20 {
	uint256 public totalSupply;
	function balanceOf(address _owner) public constant returns (uint256 balance);
	function transfer(address _to, uint256 _value) public returns (bool ok);
	function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) public returns (bool ok);
	function approve(address _spender, uint256 _value) public returns (bool ok);
	function allowance(address _owner, address _spender) public constant returns (uint256 remaining);
	event Transfer(address indexed _from, address indexed _to, uint256 _value);
	event Approval(address indexed _owner, address indexed _spender, uint256 _value);
}

contract WankCoin is ERC20 {
	mapping (address => uint256) balances;
	mapping (address => mapping (address => uint256)) allowed;
	uint8 public decimals;
	string public name;
	string public symbol;

	bool public running;
	address public owner;
	address public ownerTemp;	modifier isOwner {
		require(owner == msg.sender);
		_;
	}

	modifier isRunning {
		require(running);
		_;
	}


	function WankCoin() public {
		running = true;
		owner = msg.sender;
		decimals = 18;
		totalSupply = 2 * uint(10)**(decimals + 9);
		balances[owner] = totalSupply;
		name = "WANKCOIN";
		symbol = "WKC";
		emit Transfer(0x0, owner, totalSupply);
	}

	function transfer(address _to, uint256 _value) public isRunning returns (bool) {
		require(balances[msg.sender] >= _value && balances[_to] + _value > balances[_to]);
		balances[msg.sender] -= _value;
		balances[_to] += _value;
		emit Transfer(msg.sender, _to, _value);
		return true;
	}

	function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) public isRunning returns (bool) {
		require(balances[_from] >= _value && allowed[_from][msg.sender] >= _value && balances[_to] + _value > balances[_to]);
		balances[_to] += _value;
		balances[_from] -= _value;
		allowed[_from][msg.sender] -= _value;
		emit Transfer(_from, _to, _value);
		return true;
	}

	function balanceOf(address _owner) public constant returns (uint256) {
		return balances[_owner];
	}

	function approve(address _spender, uint256 _value) public isRunning returns (bool) {
		allowed[msg.sender][_spender] = _value;
		emit Approval(msg.sender, _spender, _value);
		return true;
	}

	function allowance(address _owner, address _spender) public constant returns (uint256) {
	 return allowed[_owner][_spender];
	}

  function approveAndCall(address _spender, uint256 _value, bytes _extraData) public isRunning returns (bool ok) {
		TokenRecipient spender = TokenRecipient(_spender);
    if (approve(_spender, _value)) {
      spender.receiveApproval(msg.sender, _value, this, _extraData);
			return true;
		}
  }	function setName(string _name) public isOwner {
		name = _name;
	}

	function setSymbol(string _symbol) public isOwner {
		symbol = _symbol;
	}

	function setRunning(bool _run) public isOwner {
		running = _run;
	}

	function transferOwnership(address _owner) public isOwner {
		ownerTemp = _owner;
	}

	function acceptOwnership() public {
		require(msg.sender == ownerTemp);
		owner = ownerTemp;
		ownerTemp = 0x0;
	}

	function collectERC20(address _token, uint _amount) public isRunning isOwner returns (bool success) {
		return ERC20(_token).transfer(owner, _amount);
	}
}

THẢO LUẬN WANKCOIN

 

Tham gia hệ thống Discord của chúng tôi để trò chuyện về sự tiến bộ mới nhất của WANKCOIN và ngành công nghiệp có tốc độ phát triển nhanh này.